Derila INTEGRITETSPOLICY

Version gällande från 10:e juni 2021

 1. Varför bör jag läsa denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy ('policy') beskriver hur EcomLT LLC (som handlar som Derila, nedan kallad 'företaget', 'vi', 'oss', 'vår') samlar in, använder, offentliggör och lagrar din personliga information samt vilka lagstadgade rättigheter du har.

 1. Vem ansvarar för att skydda min information?

Vi är: EcomLT LLC, som handlar som Derila;

Vårt org.-nummer är: 5416329

Vår adress: 1616 Westgate Circle, Brentwood, TN 37027, USA

Vår e-postadress support@derila.com

 1. Varför och hur insamlar ni min information?
 1. 1. För att behandla dina beställningar, ta emot betalinger och leverera köpte varor
När är detta relevant för mig? Vilken information insamlar ni om mig? Vilka lagliga skäl har ni för att insamla min information? Var hämtar ni informationen ifrån? Måste jag upplysa denna information? Hur länge sparar ni information om mig?
När du köper våra varor Förnamn, efternamn, leveransadresse, telefonummer, e-post, information om din betalade köppris och valuta, din typ av kreditkort, märke, typ, BUN-nummer och kortägare, IP-adress, språk, enhetstyp, betalingshistorik. Kontrakt (Art. 6 (1) (b) i Dataskyddsförordningen, GDPR). Från dig själv Det är ett nödvändigt krav för att ingå avtal. Om du inte upplyser denna information kan du inte köpa och ta emot våra produkter. 10 år
 1. 2. För att garantera säkerheten och förbättra vår hemsida
När är detta relevant för mig? Vilken information insamlar ni om mig? Vilka lagliga skäl har ni för att insamla min information? Var hämtar ni informationen ifrån? Måste jag upplysa denna information? Hur länge sparar ni information om mig?
När du använder vår webbsida eller har brutit våra våra villkor IP-adress, enhetsinformation och ID, information om webbläsare, information om din aktivitet på vår hemsida, land, information om brott mot villkor och listning på en svartlista Legitim intresse (säkerhet och förbättring av vår webbsida) (Art. 6 (1) (f) av GDPR) Från dig själv Nej 1 månad efter din sista användning av webbplatsen; 10 år för information om brott mot villkor och svartlista
 1. 3. För att ge dig kundsupport
När är detta relevant för mig? Vilken information insamlar ni om mig? Vilka lagliga skäl har ni för att insamla min information? Var hämtar ni informationen ifrån? Måste jag upplysa denna information? Hur länge sparar ni information om mig?
När du skickar en förfrågan eller framsätter ett klagomål till vår kundtjänst Förnamn, efternamn, e-post, land, telefonnummer, ämne, datum för din förfrågan, innehåll av din förfrågan, bifogningar i din förfrågan, svar på din förfrågan, kundkontakshistorik, order-ID Samtycke (Art. 6 (1) (a) av Dataskyddsförordningen, GDPR)) Från dig själv

Leverantörer av kundtjänster
Nej 10 år från det att din sista förfrågan blev mottagit
 1. 4. För att informera dig om våra produkter eller visa dig internetreklam
När är detta relevant för mig? Vilken information insamlar ni om mig? Vilka lagliga skäl har ni för att insamla min information? Var hämtar ni informationen ifrån? Måste jag upplysa denna information? Hur länge sparar ni information om mig?
När vi vill informera dig eller fråga om din åsikt om våra produkter eller visa dig internetreklam. Fulla namn, e-post, telefonnummer, IP-address, ordreinformation, land, postinformation, hemsida som dirigerade företagets webbsida, din interaktion med internetreklam Samtycke (Art. 6 (1) (a) av Dataskyddsförordningen, GDPR))

Kundförhållande

Legitima intressen (direkt marknadsföring och internetreklam) (Art. 6 (1) (f) av GDPR)
Från dig själv

Leverantörer av sociala medier-tjänster

Leverantörer av marknadsföringstjänster

Leverantörer av e-handel
Nej 5 år med mindre du avregistrerar dig
 1. 5. För att ha kontakt med dig via sociala medier
När är detta relevant för mig? Vilken information insamlar ni om mig? Vilka lagliga skäl har ni för att insamla min information? Var hämtar ni informationen ifrån? Måste jag upplysa denna information? Hur länge sparar ni information om mig?
Om du interagerar med våra sociala medier-profiler (t.ex. skickar ett meddelande, följer våra profiler, delar en post, reagerar på en post) Namn och efternamn, e-post, kön, land, bild, meddelande, tid och datum för når meddelandet blev mottagit, meddelandets innehåll, meddelandets bifogningar, svar på meddelandet, tidpunkt för svar på meddelandet, information om företagets betyg, kommentarer till en post, delinger av en post, information om reaktioner på en post. Samtycke (Art. 6 (1) (a) av Dataskyddsförordningen, GDPR)) Från dig själv och serviceleverantörer till sociala medier Nej 10 år från din sista kontakt med våra sociala medier-profiler
 1. 6. För att genomföra utvalet av potentiella medarbetare
När är detta relevant för mig? Vilken information insamlar ni om mig? Vilka lagliga skäl har ni för att insamla min information? Var hämtar ni informationen ifrån? Måste jag upplysa denna information? Hur länge sparar ni information om mig?
När vi får din jobbansökan, när du ger oss tillåtelse till att lagra ditt CV eller vi kontaktar dig utifrån den information som du offentligt publicerar på professionell sociala medier-platformar Hela namnet, telefonnummer, CV, arbetserfarenhet, annan information som du ger os Samtycke (Art. 6 (1) (f) av GDPR)

Kontrakt (Art. 6 (1) (b) i Dataskyddsförordningen, GDPR).

Berättigat intresse (för att kontakta dig om du har offentliggjort din information) (artikel 6.1 f i GDPR)
Från dig själv

Professionella levdrantörer av sociala medier-tjänster

HR-byråer
Det är ett nödvändigt krav för att ingå avtal bara när vi önskar att ingå ett anställningsavtal med dig. Om du inte ger oss denna information kan vi inte ingå anställningsavtal med dig. 6 månader efter avslutningen av den relevanta anställningsprocess

5 år efter att du ger oss ditt samtycke eller offentliggörvdin information på professionella sociala medieplattformar
 1. 7. För att uppfylla lagstiftade krav om redovisning
När är detta relevant för mig? Vilken information insamlar ni om mig? Vilka lagliga skäl har ni för att insamla min information? Var hämtar ni informationen ifrån? Måste jag upplysa denna information? Hur länge sparar ni information om mig?
När du köper våra produkter Fulla namn, e-post, telefonnummer, bankkonto, adress, signatur, fakturor, rapporter, redovisningsdokument, betalinger, betalade belopp, annan information som vi enligt lagen måste insamla Juridisk förpliktande (Art. 6 (1) (c) av GDPR) Från dig själv

Leverantörer av audit-tjänster
Det är ett lagkrav. Om du inte upplyser denna information kan du inte köpa varor eller tjänster från oss 10 år efter en transaktion
 1. 8. För att försvara våra rättigheter och intressen
När är detta relevant för mig? Vilken information insamlar ni om mig? Vilka lagliga skäl har ni för att insamla min information? Var hämtar ni informationen ifrån? Måste jag upplysa denna information? Hur länge sparar ni information om mig?
Ifall vi blir en part i en juridisk process som du är inblandad i eller information som vi enligt lagstiftning måste insamla om dig All tidigare nämnd information, filer relaterat till redovisning och juridik, juridiska dokument, annat information som du ger oss, annan information som vi måste insamla enligt lagen och/eller dela Juridisk förpliktande (Art. 6 (1) (c) av GDPR)

Berättigat intresse (för att skydda våra rättigheter och intressen) (artikel 6.1 f i GDPR).
Från tidigare nämnda källor, lagutövande myndigheter, parter som är underlagt juridiska processer, domstolar Ja, enligt lagen är vi förpliktade att samla in personlig information 10 år från avslutningen av avtalade förhållande med oss eller vilken som är längst längden av juridiska processer och 3 år efter att ett slutgiltig beslut från en myndighet har tagit full effekt
Om fallet uppstår - information om kriminella handlingar och domar Etablering, utförande och försvar av juridiska rättigheter (Art. 9 (2) (f) av GDPR)
 1. Vem delar ni min information med?

Vi delar din information med mottagare både inom och utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetet, i situationer där det är nödvändigt för ovannämnde syften och i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Informationen vi får från dig i samband med SMS-tjänsterna kan inkludera ditt mobiltelefonnummer, namnet på din nätoperatör och datum, tid och innehåll i ditt SMS. Ingen information kommer att delas med tredje part/affiliates i marknadsförings-/reklamsyfte. För mer information om hur vi använder din personliga information, inklusive ditt telefonnummer, se vår integritetspolicy.

Mottagare av information eller kategori av mottagare av information Syfte med överföring av information Mottagarens land Europeiska Kommisionens beslut huruvida ett icke-EEA-land har tillräcklig nivå av skydd av information Lämpliga skyddsorgan som skyddar min information när den överförs till icke-EEA-länder
Leverantörer av redovisnings- och audittjänster För att verkställa lagstiftade krav gällande redovisning EU N/A N/A
Leverantörer av arkiveringstjänster För att hålla vårt arkiv EU N/A N/A
Leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster För att betjäna vår elektroniska kommunikation EU N/A N/A
Advokater, notarer, fogder, auditörer, dataskyddsofficerare, konsulter För att säkerställa vår efterlevnad, försvara våra rättigheter och intressen EU N/A N/A
Leverantörer av e-post och molnhosting För att hantera IT-ressurser Globalt Nej EU standard kontraktklausul
Leverantörer av banktjänster, betalningslösningar och andra finansiella tjänster För att behandla betalninger Globalt Nej EU standard kontraktklausul
Leverantörer av marketing- och telemarketingstjänster För att marknadsföra våra produkter Globalt Nej EU standard kontraktklausul
Leverantörer av leveranstjänster och lager För att skicka våra produkter Globalt Nej EU standard kontraktklausul
Leverantörer av kundtjänster För att ge kundsupport Globalt Nej EU standard kontraktklausul
Leverantörer av sociala medier För att hantera våra profiler på sociala medier Globalt Nej EU standard kontraktklausul
 1. Vilka juridiska rättigheter har jag gällande min information?

Med förbehåll för villkor och begränsningar som fastställs i tillämpliga lagar har du rätt (i) att få en bekräftelse på om vi samlar in informationen relaterad till dig och att begära tillgång till den informationen; ii) att korrigera oriktiga eller felaktiga uppgifter eller komplettera dem när de är ofullständiga, (iii) att radera de uppgifter vi har om dig; (iv) för att begränsa användningen av din information om du ifrågasätter riktigheten i informationen, motsätter dig behandlingen av informationen eller behöver din information för juridiska ändamål; (v) begära att din information begärs i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (vi) för att invända mot behandlingen av informationen; (vii) att återkalla alla samtycken som getts till oss angående behandlingen av dina uppgifter; viii) att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna, och (ix) att inte få diskriminerande behandling när du utövar dina rättigheter. Mer information om dina rättigheter och de fallen där de är gällande finns nedan

 1. Vilken rättighet har jag för att fråga om tillgång till information?

Du har rättigheten till att begära att vi lämnar ut vissa information till dig om vår insamling och användning av din information. När vi har mottagit och verifierat din förfrågan kommer vi att upplyse för dig de kategorier av personuppgifter vi samlat in om dig, kategorierna av källor för de personuppgifter vi samlat in om dig, våra affärs- eller kommersiella ändamål för att samla in dessa personuppgifter, de kategorier av tredje parter som vi delar dessa personuppgifter med, de specifika personuppgifter vi samlade in om dig och annan information som vi är skyldiga att tillhandahålla under tillämpliga lagar. Vi har upplyst information til tredjepart i affärsmässigt eller kommerciellt syfte som beskrivit i Sektion 4 av denna policy.

 1. Vilken rättighet har jag till korrigering?

Du har rätt att få korrigerat oprecis personlig information om dig. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du rätt att få ofullständig information ifylld, bland annat genom att lämna ett kompletterande uttalande.

 1. Vilka rättigheter har jag gällande radering av informationen?

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter som samlats in och underhålls av oss i de fall där (i) information inte längre är nödvändig i förhållande till de ändamål för vilka den samlades in eller på annat sätt behandlades; (ii) du återkallar samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen; (iii) när du motsätter dig behandlingen och det inte finns några tvingande legitima skäl för behandlingen, eller om du motsätter dig behandlingen för direkt marknadsföring som ändamål; iv) Uppgifterna har behandlats olagligt. v) Om informationen måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet. vi) Informationen har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster direkt till ett barn och med förbehåll för ett samtycke. När vi har tagit emot och verifierat din begäran kommer vi att radera (och instruera våra tjänsteleverantörer att radera) din information från våra register, medmindre tillämpliga lagar inte föreskriver radering av informationen i ett visst fall (till exempel är det nödvändigt att behålla informationen för att vi eller våra tjänsteleverantörer ska kunna slutföra transaktionen för vilken vi samlade in personuppgifterna, tillhandahålla en vara eller tjänst som du begärde, vidta åtgärder som rimligen förutses inom ramen för vår pågående affärsrelation med dig, eller på annat sätt utföra vårt avtal med dig, upptäcka säkerhetsincidenter, skydda mot skadlig, bedräglig, bedräglig eller olaglig aktivitet, eller åtala de ansvariga för sådan verksamhet, uppfylla en rättslig skyldighet, göra annan intern och laglig användning av den informationen som är förenlig med det sammanhang där du tillhandahöll den).

 1. Vilka rättigheter har jag gällande begränsning av behandligen av information?

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter i de fall (i) riktigheten av personuppgifterna bestrids av dig; (ii) behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär begränsning av deras användning istället; (iii) om vi inte längre behöver personuppgifterna för behandlingen, men de krävs av dig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; iv) där du har invänt mot behandlingen.

 1. Vad är min rättighet till överföring av information?

Du har rätt till informationsportabilitet i de fall du försöker få den information du har lämnat i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form eller att överföra den informationen till en annan registeransvarig där behandlingen baseras på samtycke eller på ett avtal och utförs med automatiserade medel.

 1. Vilka rättigheter har jag angående att bestrida behandlingen av min information?

Du har rätt att bestrida behandlingen av dina uppgifter där insamlingen och användningen baseras på en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av myndighetsutövning eller berättigat intresse, inklusive profilering, som förklaras i avsnitt 3 i denna policy, eller där du motsätter dig insamling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring som ändamål.

 1. Vad är mina rättigheter gällande att dra tillbaka mitt samtycke?

Du har rätt att återkalla alla samtycken som ges avseende behandlingen av dina uppgifter där behandlingen baseras på samtycke, som förklaras i avsnitt 3 i denna policy, och du försöker återkalla den när som helst.

 1. Vilken rättighet har jag för att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna?

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheter där du vill lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har hemvist, arbetsplats eller en påstådd överträdelse av GDPR.

 1. Vilket rättighet har jag att inte få diskriminerande behandling när jag utövar mina rättigheter?

När du utövar dina rättigheter i gällande lagar har du också rätt till icke-diskriminering. Till exempel, eftersom du utövade dina rättigheter enligt gällande lagar, kommer du inte att nekas några varor eller tjänster, debiteras ett annat pris, få en annan kvalitet på varor och tjänster etc.

 1. Hur lämnar jag in en förfrågan?

Om du vill utöva dina rättigheter som är nämnd ovan ska du skicka en förfrågan till oss via e-post på support@derila.com eller vårt kostnadsfria telefonnummer +1 (205) 782-7133 (USA).

 1. Kan jag använda en godkänt agent?

Såklart. Du kan använda en godkänt agent för att skicka en förfrågan om att dra dig ur på dina vägnar om du ger oss den godkände agent skriftliga tillåtelse att göra så. Om så är fallet, vänligen ge oss en kopia av nämnda tillstånd enligt instruktionerna i avsnitt 18 i denna policy nedan. Vi kan neka en begäran från en auktoriserad agent som inte skickar bevis på att de har godkänts av dig att agera för din räkning. Du kan också göra en begäran för ditt underåriga barns räkning.

 1. Håller ni på med automatiserad individuella beslut, inklusive profilering?

Nej, vi tar inga beslut baserat enbart på automatisk behandling, inklusive profilering som skulle kunna leda till juridiska konsekvenser för dig.

 1. Placerar eran webbplats cookies på min enhet?

Ja, vår webbsida placerar följande cookies på din enhet

Namn på cookie cookiens beskrivning Utgångsdatum
Strängt nödvändiga & statistikcookies
_fbp Användas för att skilja och ha koll på enskilda användare 3 månader
_ga Denna cookie användas för att gör skillnad på enskilda användare genom att tilldela ett slumpmässigt genererat nummer som klientidentifierare. Den är inkluderat i varje sidförfrågan och användas för att beräkna besökande, session och kampanjdata för sidans analysrapporter. 2 år
_gat Denna cookie användas av Google Analytics för att minska antalet förfrågningar 1 dag
_gid Denna cookie lagar och uppdaterar ett unikt värde för varje besökt sida och användas för att räkna och spåra sidvisningar. 1 dag
__cfruid Cookie associerad med webbplatser som använder CloudFlare, används för att identifiera pålitlig webbtrafik. Endast under en session
_fw_crm_v Användas för att spåra besökares/användares identitet och chatsessioner gjorde av användaren. 1 år
_hjid Hojtar cookies som skapas när användaren först landar på en sida med Hotjar script. Den användas för att fasthålla Hotjar User ID, unik för den sidan på webbläsaren. Detta säkrar att agerande vid efterföljande besök på samma sida vill bli tilldelat samma använder-ID. 1 år
_uetvid Denna cookie användas av Microsoft Bing Ads. Den tillåter oss interagera med en användare som tidigare har besökt vår webbplats. 1 år
XSRF-TOKEN Denna cookie skapas för att hjälpa till med webbplatsens säkerhet med att förhindra attacker med Cross-Site Request Forgery-angrepp. 1 dag
enence_session Denna används för att hålla information om ditt nuvarande besök hos oss. Denna cookie är essentiell för sidans funktionalitet. Bara när webbsidan besökas
c Denna cookie används för att upptäcka spam och förbättra webbplatsens säkerhet. Den lagrar inte data som är specifika för besökare. 2 år
soundestID Denna cookie används för att bestämma om besökaren har besökt sidan förut eller om det är en ny besökare på webbplatsen. Bara när webbsidan besökas
soundtest-views Tilldelar ett specifikt ID till besökaren - Detta gör att webbplatsen kan avgöra antal unika användares besök för analys och statistik. Bara när webbsidan besökas
Marknadsföringscookies
ads/ga-audiences Denna cookie används av Google AdWords för att återaktivera besökare som troligtvis kommer att konvertera till kunder baserat på besökarens beteende på olika webbplatser. Bara när webbsidan besökas
REST/webTracking/v1/event Denna cookie mäter effektiviteten av webbplatsens marknadsföring. Cookien används för att mäta konverteringsgraden mellan webbplatsens marknadsföring och telefonrespons. Bara när webbsidan besökas
Målriktade cookies
_gat_gtag_UA_136786017_1 Denna cookie är en del av Google Analytics och används för att begränsa förfrågningar (dämpa förfrågningsmängden). 1 minut
 1. Hur kan jag hantera cookies?

Du kan inställa din webbläsare till att avvisa några eller alla cookies eller fråga om din tillåtelse innan de accepteras. Observera att genom att ta bort cookies eller inaktivera framtida cookies kanske du inte kan komma åt vissa områden eller funktioner på vår webbplats. Du kan styra användningen av funktionscookies, rikta cookies eller reklamcookies genom att justera dina webbläsarinställningar. För att ta reda på hur du hanterar cookies i din webbläsare kan du besöka en av länkarna nedan:

 1. Hur kan jag kontakta era dataskyddsansvariga?

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål gällande hur vi insamlar använder och lagrar din personliga information står våra data protection officers klar att hjälpa dig. Om du behöver hjälp kan du alltid kontakta den via dpo@ekomlita.com